dijous, 6 de juny de 2013

Necessitats formatives del sector turísticEl 5 de juny ha tingut lloc a la seu del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya la presentació de l’estudi sobre les necessitats formatives del sector turístic. Aquest informe és fruit d’un encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya i s’emmarca en el procés de renovació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya.

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar la importància de la formació en el sector turístic des de la perspectiva  del valor que atorguen les empreses turístiques a la formació de què disposen les persones que treballen en aquest sector. Aquest anàlisi s’ha centrat en 5 àrees turístiques que comprenen les activitats de restauració, allotjament, transport, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment. 

En primer lloc s’ha elaborat un mapa de les ocupacions del sector turístic a partir de l’anàlisi de les dades estadístiques. A continuació s’ha analitzat l’oferta formativa en l’àmbit del turisme. Un altre capítol fa referència a la demanda de formació de les empreses del sector turístic després de l’anàlisi d’una enquesta feta a 430 empreses amb la finalitat de conèixer el valor i la demanda de formació per part de les empreses turístiques. A partir d’aquestes dades s’ha fet una aproximació a l’encaix entre l’oferta i la demanda formativa i també s’inclou les fitxes de les ocupacions del sector turístic elaborades amb tota la informació que conté l’estudi. Finalment hi ha un apartat de consideracions i recomanacions.

Aquest últim apartat recull un total de 49 recomanacions i entre les més importants caldria destacar:

  • Impulsar accions de revalorització entre la població per tal d’atraure i retenir talent.
  • Potenciar els serveis d’orientació acadèmica i professional.
  • Atreure el jovent.
  • Prestigiar les ocupacions del sector.
  • Promocionar un nou sistema retributiu que conjugui salaris amb capacitació i productivitat.
  • Disposar de dades i d’informació, mitjançant una eina estadística estable.
  • Estudiar la relació entre formació i competitivitat.
  • Millorar la informació, promoció i difusió de tota l’oferta formativa a les empreses
  • Establir mecanismes d’actuació davant la sobrequalificació i subocupació.
  • Millorar les competències en idiomes, incidint en els recursos i les metodologies aplicades. 

Podeu trobar l’estudi íntegre en el següent enllaç: